SHBJJ Huijin (Huijin Academy)


No. 9001-3, B2 , Huijin Plaza, Humin Road, Xuhui District, Shanghai.

*  2-B23-1, North Plaza, Huijin Outlets, Shanghai South Railway Station  

Tel: 13818731715